REZERVIŠITE

Rezervišite svoj prvi trening!

HOME

FILOZOFIJA

PROGRAM

INTERNAT

ŠKOLA

TRENINZI

KONTAKT

COPYRIGHT FLTA.DE C2015

FLTA - Edukativni program

 

ŠKOLA

FLTA edukativni program podrazumeva zahteve svakog našeg igrača pojedinačno...

Na način koji se radi u celom svetu, FLTA edukacijski program kombinuje potražnju za vrhunskim programima teniskih treninga kao i potrebe učenika za odličnim obrazovanjem. U Juniorskoj Akademiji učenici imaju na usluzi sve postojeće nemačke vrste škola

Viši razredi osnovne škole

 

Srednja škola – nema popodnevne nastave

 

Sve ove škole su regionalne državne škole.

FLTA edukacijski program brine o ličnim potrebama svih učenika.

Naše nastavno osoblje pruža raspored individualnog učenja za posle podne, za svakog učenika. Ovaj raspored zavisi od detale analize svakog učenika: vrsta škole, časova, lične karakteristike, slabosti i prednosti. U svakodnevnom popodnevnom programu učenja FLTA predavači rade na slabostima učenika, kao i pri izradi domaćih zadataka, ali i pripreme za testove. Na jednog predavača dolazi dva do pet učenika. U slučaju bilo kakvih poteškoća učenik dobija privatne časove. Nastavno osoblje je konstantno dobro informisano o napretku svakog učenika zahvaljujući stalnom ažuriranju i dokumentovanju edukacionih ciljeva svakog učenika ponaosob.

Zahvaljujući našem jedinstvenom pristupu edukacijskom programu i odličnoj integrisanosti dnevnih rasporeda, naši učenici postižu vidne rezultate već za kratak period.

Saradnja između naših predavača i trenera doprinosi tome da su učenici dodatno motivisani za uspeh u školi.

Trening na profesionalnom nivou i edukacija nisu u sukobu jedno sa drugim. Nasuprot tome, oni se dopunjuju u svrhu sveobuhvatnog uspeha.

Strani učenici svakodnevno imaju časove nemačkog jezika. ovo im pomaže da se brzo uklope u nemačni obrazovni sistem. Učenici stariji od 16 godina koji su na našoj Pro Akademiji, dobijaju priliku da polože nemački Arbitur nakon dvogodišnjeg do četvorogodišnjeg vanrednog školovanja.

Učenje je precizno organizovano i uzima u obzir zahteve profesionalne rutine treninga i relativno gust raspored turnira.

U malim odeljenjima od 5 do 10 učenika oni prolaze kroz fleksibilan program učenja koji je prilagođen njihovim treninzima i rasporedu turnira.

Na ovaj način FLTA daje svojim učenicima da napreduju u profesionalnoj teniskoj karijeri, a u isto vreme imaju i šansu da napreduju i u akademskim profesijama.